''STVARNOST ON LINE''- ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ :  www.stvarsnostonline.co.rs

УПИСАНЕ У РЕГИСТАР МЕДИЈА ПОД БРОЈЕМ   IN000485

ИЗДАВАЧ МЕДИЈА : OLD PARTNERS БРУС

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : НАТАЛИЈА МОСКОВЉЕВИЋ МИЛЕТИЋ

natalija.moskovljevicmiletic@stvarnostonline.co.rs

 

РЕДАКЦИЈА :  ТАМАРА ПЕТРОВИЋ

tamara.petrovic@stvarnostonline.co.rs

 

ВИДЕО ДИЗАЈН:  ГОРАН ПОПОВИЋ

goran.popovic@stvarnostonline.co.rs

 

WEB MASTER :  СИНИША  МИЉОЈКОВИЋ

sinisa.miljojkovic@stvarnostonline.co.rs