Image
Аутор: Natalija

УТВРЂЕНЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Nov-15-2019  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Основице без већих корекција.

Одборници СО Брус подржали су предлог Одлуке о утврђивању просечних цена  квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020.години.Како се основица одређује на основу просечне цене по зонама у зависности од оствареног промета непокретности у периоду од 1.јануара до 30.септембра, то је утврђено да у већини  зона  не постоји довољан број предмета који би омогућио утврђивање  просечне цене која би послужила за основицу за обрачун пореза у наредној години, тако да у већини ставки није било промена.

На основу промета, до корекције је дошло  код станова у првој зони ,Брзеће, тако да је просечна цена  са 49.977 динара по квадрату снижена  на 44.388,00.

На основу извршеног промета у првих девет месеци ове године, до корекције је дошло  и код станова у другој зони, град Брус,тако да се основица за обрачун пореза са 68.472,00 смањује на  61.911,77 дин/м2.

У четвртој зони  , где је основица за обрачун пореза  на  пољопривредно  земљиште  до сада износила 15,00 динара, дошло је до значајног повећања просечне цене  на 94,11 динара, међутим како би  ова основица ,која  не одговара реалности,  довела до прекомерног задужења обвезника, власника пољопривредног земљишта,усвојен је предлог да се ова ставка не мења.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE