Image
Аутор: Natalija

ИЗМЕНЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Nov-28-2020  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Сугестије грађана до 29. састанак 30.новембра.

 

Грађани, организације, предузећа,месне заједнице и удружења могу још сутра да се изјасне о предлогу капиталних  инвестиција  и своје  сугестије  доставе на  e-mail: brusopstina@gmail.com.

Позив је на сајту Општине Брус објављен у среду, 25.новембра,  а грађани су  своје предлоге могли да предају и на писарницу ОУ.

Састанак на коме ће се разматрати  предлози капиталних  инвестиција   биће  одржан у понедељак,30.новембра 2020.године у малој сали Центра за културу  у 11 часова.

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

У 000

 

 

 

 

 

 

 

Ред

 

Укупна

Буџ.сред

Буџ.сред.

Буџ.сред.

Из осталих

 

 

 

 

 

 

бр.

Опис

вреднoст

износ

износ

износ

средстава

 

 

2021

2022

2023

2021

 

 

 

 

БАТОТЕ

18.000

15.000

3.000

 

 

1.

Изградња асфалта (2,5 км)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИНЦИ

18.000

6.000

6.000

6.000

 

2.

Изградња асфалта (Златари – Турјак)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЧИНЕ

60.000

7.000

15.000

38.000

 

3.

Наставак асфалта

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА изградња

15.000

5.000

5.000

5.000

 

4.

асфалта (Вукајловићи, Поповићи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРОШ

 

 

 

 

 

 

Изградња асфалта (Ратковићи,

28.500

13.500

7.000

8.000

 

5.

Трошићи,Вукоичићи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Израда пројектне док.(ИДР) и ( ДР)

 

 

 

 

 

 

за Пројекат пешачке стазе са прој.

 

 

 

 

 

 

партерног уређења на потезу

12.000

12.000

 

 

60.000

 

Јарам-Хотел Сребрнац и изградња

 

 

 

 

 

 

истог

 

 

 

 

 

 

ВЛАЈКОВЦИ

1.000

1.000

 

 

 

7.

Израда пројекта за пут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пачићи,Ђорђевићи)

 

 

 

 

 

8.

Израда пројекта за тротоаре у

1.000

1.000

 

 

 

 

Брзећу

 

 

 

 

 

 

КОБИЉЕ

 

 

 

 

 

 

Асфалтирање пута

10.000

10.000

 

 

 

9.

(Божановићи,Вуковићи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

СЕЛО ГРАД

18.000

3.000

6.000

9.000

 

 

Реконструкција коловозног пута

 

 

 

 

 

11.

Израда пројекта за инфо центар у

500

500

 

 

 

 

Брзећу

 

 

 

 

 

12.

Израда пројектне документације за

1.000

1.000

 

 

 

 

улицу од Беле Реке према Тајм

 

 

 

 

 

 

Шерингу

 

 

 

 

 

13.

Реконтрукција спортског центра -

 

 

 

 

 

 

постојећих објеката, главног и пом.

9.400

1.000

3.000

5.400

 

 

игралишта,трибине,игралишта и

 

 

 

 

 

 

ограде.

 

 

 

 

 

14.

Измена ПГР Брзеће

1.000

1.000

 

 

 

15.

Измене ПГР Рендара

2.000

2.000

 

 

 

16.

Измене и допуне ПДР-Бањски парк

1.000

1.000

 

 

 

17.

Измене просторног плана општине

3.000

3.000

 

 

 

 

Брус

 

 

 

 

 

18.

Израда ПДР-а Златари

3.000

3.000

 

 

 

19.

Израда пројектне документације и

 

 

 

 

 

 

израд улице до новог гробља и

18.500

6.500

6.500

5.500

 

 

неасфалтираних улица у граду

 

 

 

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE