Image
Аутор: Natalija

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА ПГР БРЗЕЋЕ

Dec-01-2020  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Од 1. до 15.децембра.

 

 

 

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона) одржаће се ОД 01. ДО 15. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ , У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА. Материјал за јавни увид биће изложен сваког радног дана од 7,00 до 15,оо часова у згради Општинске управе општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство (канцеларија бр.7) као и на интернет страници општине Брус www.brus.rs, и огласној табли доносиоца плана.

Физичка и правна лица примедбе и сугестије на изложени материјал могу доставити током трајања поновљеног јавног увида у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство, улица Краља Петра Првог број 120, лично на писарници или поштом закључно са 15. децембром 2020. године.

Јавна седница Комисије за планове за поновљени јавни увид биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида у петак 25. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра Првог број 120.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE