Image
Аутор: Natalija

ОНЛАЈН САСТАНАК О ИЗГРАДЊИ ПОГОНА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Sep-17-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Одлука о извођачу радова 17.новембра.

 

На тему изградње постројења за пречишћавање  отпадних вода у Брусу и Блацу , у малој сали Центра за културу разговарали су данас, на онлајн састанку,  представници Министарства финансија,Републичке дирекције за воде, Европске комисије, консултанти и потенцијални извођачи радова заједно са представницима локалних комуналних предузећа и локалних самоуправа Брус, Блаце и Крушевац.

''Тема је била изградња мреже у дужини од 15км на територији општине Брус и изградња самог постројења,'' каже председница Општине Брус Валентина Милосављевић и додаје,'' Укупна мрежа на територији општине Брус обухваћена овим пројектом је 15км. Од тога имамо  изградњу потпуно нове мреже 5км, реконструкцију мреже 7км, изградњу мреже за атмосферске воде 3км , три сифона испод река и прикључке на мрежу.''

Организатори састанка су задовољни присуством потенцијалних извођача и њиховим интересовањем и постављеним питањима у вези са тендерском документацијом, а ко ће добити посао изградње  постројења знаће се на отварању понуда  17.новембра.

Ако све прође како је планирано, почетак радова  се очекује већ на пролеће.

''Од коликог је значаја  пројекат  за нас, сви добро знамо и већ могу да кажем  да се  три или четири године од како је започета прича, дошло до реализације и до скоре имплементације пројекта који ће решити  и проблем канализационе мреже у Брусу, и акумулацију Ћелије одакле се водом за пиће снабдева преко 200.000 становника Расинског округа'', наглашава председница која се на крају састанка , путем линка,  захвалила преставницима Европске комисије који су  на овај начин учествовали у раду скупа.

Изградњом постројења на Блаташници и решавањем канализације изградњом неколико мањих пречишћивача који нису обухваћени пројектом  биће решен дугогодишњи проблем доњег терена бруске општине, при чему се мисли на Разбојну и Равни, где ће се, како најављује Милосављевић, и Општина Брус прикључити реализацији и  изградњом канализационе мреже и мањим пречишћивачима –сепараторима, што неће бити велико оптерећење за локалне финансије.

Вредност пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу је 11 милиона евра  од чега је вредност постројења које ће се градити на Расини у Лепенцу, око 4 милиона евра.

После данашњег састанка , учесници  су обишли  локације за изградњу постројења и  комплетну трасу за изградњу  мреже.

 

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Лепенцу гради се за еквивалент од 10.500 становника. Вредност инвестиције је око 4 милиона а реализације подразумева , поред изградње постројења, и реконструкцију постојећ мреже (7км), изградњу нове у дужини од 5км као и изградњу мреже за атмосферску воду(3км).

Обавезу одржавања постројења у Брусу и Блацу , по изградњи, преузима ЈКП Водовод Крушевац што је по мишљењу експерата најсигурнија опција за обезбеђивање одрживости рада постројења. Такво решење је проистекло из чињенице да постројења која ће са 11 милиона евра финснсирати ЕУ из ИПА фондова , према анализама експерата, неће бити самоодржива, као и става Европске делегације да ће, уколико не добије чврсте гаранције њихове одрживости, одустати од финансирања изградње.

Реализацијом пројекта и пуштањем у рад поменутих постројења  језеро Ћелије биће заштићено од отпадних вода а општине Брус и Блаце испуниће услов ЕУ да свако насељено место са више од 2.000 становника мора имати решено питање канализације и пречишћавања отпадних вода.

Услуга пречишћавања отпадних водатребало би једнако да кошта грађане Крушевца, Бруса и Блаца а према стандардима, цена снабдевања водом и пречишћавања отпадних вода требало би да износи 2,5 до 3 одсто прихода домаћинства.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE