Image
Аутор: Natalija

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ- ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА

May-13-2022  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Јавни кункурс отворен до 25.маја.

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, Oпштина Брус је раписала Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовина на енергетској санацији стамбених објеката, при чему домаћинства која остваре право на суфинансирање унапређења енергетске ефикасности својих стамбених објеката, добра и услуге могу набавити искључиво од извођача изабраног овим конкурсом.

Предмет јавног конкурса је замена спољашње столарије са пратећим радовима, постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова и испод кровног покривача, набавка и инсталација котлова на природни гас или биомасу (пелет, сечка, брикет), замена постојеће и уградња нове цевне мреже грејних тела и пратећег прибора за породичне куће, стамбене зграде и станове, набавка и уградња топлотних пумпи и пратећег система грејања као и соларних колектора.

Рок за подношење пријава је 25.мај.

По потписивању техничког споразума са изабраним произвођачима и извођачима радова уследиће спровођење поступка одабира домаћинстава и стамбених заједница као крајњих корисника мера.

Да подсетимо, Општина Брус и Министарство рударства и енергетике ове године су обезбедили по 5 милиона динара за мере унапређења енергетске ефикасности домаћинстава у бруској општини, а висина субвенције је 50 одсто вредности изведених радова.

 

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE