Image
Аутор: Natalija

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СРБИЈЕ

Apr-07-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Примедбе до 5.маја.

 

Министарство грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре огласило је јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја поменутог  Просторног плана на животну средину.Јавни увид је отворен тридесет дана и трајаће до 5.маја текуће године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја су изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја  у писаној форми, могу доставити у коју трајања јавног увида закључно 5.маја 2021. Године и то јединицама локалне самоуправе, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26 11000Београд.Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронским путем на pprs@mgsi.gov.rs

Место, време и начин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE