Image
Аутор: Natalija

ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ О НОВИНАМА У АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Jun-10-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

 

Високе казне за непоштовање нових законских одредби.

 

Примена новог Закона о архивској грађи и архивској делатности почела је почетком фебруара месеца текуће године. У складу са тим, сва правна лица имају обавезу да до краја године доношењем нових нормативних аката, ускладе своје пословање са изменама Закона , а до 30.априла 2022. године месно надлежним историјским архивима, у нашем случају Историјском архиву Крушевац,доставе преписе архивске књиге.

О томе су данас представнике привредних субјеката са подручја бруске општине ближе упознаке Данијела Миљковић и Јелена Ковачевић , виши архивисти Историјског архива Крушевац.

Скуп је испред локалне сампоуправе отворио Никола Збиљић који је, поздравивши госте и учеснике Саветовања , нагласио значај који имају архивирање, чување и заштита документације.

Саветовање поводом примене Закона о архивској грађи и архивској делатности одржано је у малој сали Центра за културу у организацији Историјског архива Крушевац и Регионалне привредне коморе Расинског округа .

''Суштина новог Закона јесте да је њим још детаљније регулисан начин чувања, заштите и коришћења архивске грађе и материјала.Такође је дефинисана улога Историјског архива Србије , односно деловање и делокруг рада Архива,''рекла је Марија Вeсковић из Регионалне привредне коморе и додала,''Морам да кажем да је дошло до неких измена у процедурама тако да смо ми, као Привредна комора, препознали потребу привредника да се на територији сваке општине Расинског округа одржи семинар , како би се они упознали са тим актуелним изменама. Закон је усвојен 1. а ступио на снагу 2. фебруара текуће године . Санкције за непоштовање новог Закона су врло ригорозне , тако да је ово саветовање веома корисно за сва правна лица, како за оне из јавног, тако и из приватног сектора,'' закључила је Вeсковић.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE