Image
Аутор: Natalija

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Jul-15-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

Конкурс отворен најкасније до 15.новембра.

 

Председница Општине Брус Валентина Милосављевић расписала је Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у текућој години.

За ту сврху у општинском буџету је намењено 1.500.000 динара, износ субвенције је 40 одсто од укупног износа премије, без ПДВ-а, а максимално 25.000 динара.

Право учешћа имају носиоци пољопривредног газдинства, правна лица и предузетници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем на подручју бруске општине.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.новембра.

Подела средстава се врши на предлог Комисије ,по редоследу поднетих захтева.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE