Image
Аутор: Natalija

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СО БРУС

Jan-18-2022  |  Политика

Thumbnail 1

 

     

 

 

 

ПГР Бруса, комунално уређење, измене Стратегије ЛЕР-а,...

 

У одсуству председнице Драгане Деспотовић и заменика председнице СО Радована Стајића, под председништвом најстаријег одборника Милослава Милосављевића, одржана je 15. седница СО Брус.

Са једном допуном, одборници су ефикасно, без дискусије, подржали предлоге одлука по 28 тачака дневног реда, од којих се већина односила на усклађене финансијске планове корисника буџета са Одлуком о буџету за 2022. годину.

 

 

Пре тога дата је сагласност на предлог Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације Бруса са циљем изналажења оптимално најповољнијих, најрационалнијих и најекономичнијих просторних решења, правила уређења и грађења, намене простора као и правила регулације саобраћаја на подручју од око 436,3 ха простора ПГР Бруса.

У наставку изгласана је допуна одлуке о комуналном уређењу која се односи на забрану грађевинских радова у централној туристичкој зони Бела Река у Брзећу за период 1.децембар-31.март, а потом је одлучено да ЈКП ''Расина'' 5.000.000 динара субвенције буџета општине употреби за набавку основних средстава.

Поред одлуке о пружању финансијске помоћи Бојану Ђурићу из Криве Реке усвојене су и предложене измене Стратегије локалног економског развоја.

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE