Image
Аутор: Natalija

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Oct-25-2022  |  Политика

Thumbnail 1

 

     

 

 

Порез на имовину у 2023. без промене.

 

 

Трећи ребаланс буџета Општине Брус је, како је објаснила шефица одсека за финансије Весна Лазаревић, донео само једну измену и то у расходима када је у питању одржавање саобраћајне инфраструктуре и препоручила одборницима да усвоје предлог Одлуке како би Општина, пре потписивања јавно-приватног партнерства за одржавање путева, могла да измири своје обавезе према ЈКП Расина и настави даље са радовима до краја године.

Буџет је са 835.730.000 пoвећан на 848.230.000 динара. Реч је о суми од 12,5 милиона динара, при чему су повећане позиције за ЈКП Расину, за 2,5 милиона, и 21 милион за одржавање саобраћајне инфраструктуре,а умањена давања месним заједницама.

 

У наставку седнице којом је због одсуства председнице Драгане Деспотовић и заменика Радована Стајића, председавао најстарији одборник Милослав Милосављевић, разматран је извештај о извршењу буџета општине за првих девет месеци.

''У протеклих девет месеци укупно остварени приходи, примања и пренета средства износе 659.092.000 динара, а укупно извршени расходи и издаци су 509.940.000 динара,''објаснила је са говорнице Лазаревић и додала да је процентуално извршење буџета за поменути извештајни период на приходовној страни 78,86, а код расхода 61,02.

У име ГГ ''др Дута'' одборник Небојша Јовановић је приметио да, ако се изузму средства пренета из прошле године и други ребаланс којим је буџет сведен на 835.730.000 динара, извршење буџета не би било 78,86 одсто већ око 50, а одборник Митар Здравић, СПС, поставио је питање ниске реализације на позицијама развој туризма и пољопривреда и рурални развој.

 

Неискоришћена средства намењена за развој туризма Никола Збиљић, шеф Одсека за друштвене делатности, привреду и ЛЕР, објаснио је започетом реализацијом пројекта изградње Визиторског центра у Брзећу средставима ЕУ, а потом се приступило разматрању модела уговора о јавно- приватном партнерству за одржавање путне инфраструктуре са ДОО Техноградња Крушевац на период од седам година, при чему приватни партнер по Уговору има право на годишњу накнаду у фиксном износу од 214.710.000 динара , односно 17.892.500 динара месечно без ПДВ-еа.

'' Двадесет шест одсто за саобраћајну инфраструктуру је неки оптимални износ како би смо привукли инвеститоре...Јавно- приватно партнерство ће помоћи развој општине Брус. У наредних седам година очекујемо да се путна инфраструктура побољша у значајној мери и мислим да ћемо тиме привући и домаће и стране инвестиције,''рекла је председница Општине Валентина Милосављевић.

По давању сагласности на предлог Одлуке о усвајању измена дела ПГР за Брзеће, локални парламент је одлучио да пореска основица за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину остане непромењена, а потом су усвојени финансијски планови свих буџетских корисника усклађених са извршеним другим ребалансом буџета.

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE