Image
Аутор: Natalija

ЗНАЧАЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ И ТЕРМОМИНЕРАЛНИХ ВОДА

Nov-15-2022  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

Научна студија потврдила  температура  око 70 степени.

 

 

Презентацију научне студије Геотермални  и  термоминерални потенцијал  хидрогеолошких ресурса на територији општине Брус отворила је председница Општине Валентина Милосављевић.

 

 

 

''Општина  Брус  се након 40 година одважила  на један озбиљан и сложен подухват  пројекта бушотине у  Бруској бањи. Иначе, општина Брус је општина са највећим бројем  геотермалних и термоминералних појава на територији Републике Србије. На девет  локација имамо око петнаестак геотермалних и термоминералних појава, а до дана данашњег  ни један ресурс искоришћен  у озбиљније сврхе,'' рекла је председница Милосављевић најављујући реализацију пројекта бушотине у Бруској бањи  као   најзначајнију   развојну  инвестицију   на подручју бруске општине, којом ће се,  на око 2.000м,  доћи до воде температуре од око 80 степени.

Научна студија Геотермални и термоминерални потенцијал хидролошких ресурса на територији општине Брус  указују на постојање значајног потенцијала  геотермалних извора  који до сада нису коришћени, потврдио је проф.  Дејан Миленић, председник Српске геотермалне асоцијације, наглашавајући да је реч  о девет  регистрованих термоминералних вода на подручју бруске општине, при чему је посебно интересантно да се термоминерална вода са извора у Жареву помиње у првом приказу  подземних  вода Србије који  је  1897. године јавности представио  проф. Светолик Радовановић.

Геотермални и термоминерални извори воде регистровани су у Брусу, реци Вуча, Иричићима, Судимљи, Жареву,Качаруши, а термоминерална вода са извора у Жареву је вода са највећим садржајем  угљендиоксида  у Србији, што доказује да долази са највеће дубине.

 

 

'' Свуда су потребне праве термоминералне воде. Наш Расински округ, у коме сам у свим општинама радио, има подземне воде из својих основних  резервоара, а у Брусу има девет  регистрованих,  а ни једна од тих вода није захваћена из свог оригиналног резервоара, из своје природне стене где настаје.Наш посао и наш циљ је био да видимо где су ти прави резервоари, где су ти  прави водоносни хоризонти, на којим дубинама, са којим саставом и са којом температуром, и како да дођемо до њих.''

Представљајући Студију проф.Миленић је посебно нагласио озбиљност основног  хидрогеолошког  истраживања  која је Геозавод Београд  осамдесетих година прошлог века спровео  на подручју бруске општине, а , које је,  такође,  оставило  отворену  потребу за даљим истраживачким радом и бушењем  на дубинама већим од 1.000 м јер тадашње бушотине, од око 300м у Бруској бањи и Вуча реци на 900м, нису  дала очекиване резултате.

Резултати  хидробиолошких и хидрохемијских истраживања  воде из бруских геотермалних и термоминералних извора указују на старост воде у резервоарима  од 20.000 година, при чему је потврђена  хипотеза о постојању хидрогеотермалног  система Брус- Судимља- Жарево, при чему су генетски параметри показали постојање три различита типа воде  уз индикативан састав угљендиоксида  који   прати сваку од ових појава, а  коришћењем геотермометра  на основу хемисјких састава прорачунате  су  очекујуће  температуре  у примарним  резервоарима подземних вода,које  се крећу  око 70 степени.

 

 

Закључак тима стручњака са Рударско-геолошког факултета предвођеног проф. Дејаном Миленићем  је да Брус  располаже озбиљним потенцијалом геотермалних и термоминералних вода  до којих  је  могуће доћи на локацији Бруске бање  бушотином од  2.000м са два излазна хоризонта. На дубини од  1.550м очекује се  улазак у први значајан водоносни  хоризонт који ће воду из Бруске бање, која је сада 25-27 степени, дати загрејану на преко 70 степени.

'' Али то није све'', каже проф. Миленић,'' Још су занимљивији мермери на уласку у НП Копаоник.Њих очекујемо на  дубини од 2.000м и они могу ићи са температуром воде  до 100 степени.''

 

Процењеним потенцијалом општина  Брус  је  подручје  са највећим  ресурсом  геотермалних и термоминералних вода у Србији , где се осим температуре од око 70 степени очекује и доток од неколико десетина литара у секунди, што би, како је рекла председница Милосављевић,  поред  убрзаног развоја бањског туризма могло, у значајној мери, додатно  да убрза и топлификацију бруске општине.

 

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE