Image
Аутор: Natalija

ИЗМЕНЕ ПГР БРЗЕЋЕ- НОВИХ 10.000 ЛЕЖАЈА, ЖИЧАРА , КРУЖНА ЖЕЛЕЗНИЦА

Nov-23-2022  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Секундарни туристички центар Брзеће- Гочманци.

Општина Брус је расписала рани јавни увид поводом израде измене дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће Копаоник , односно  секундарни  туристички центар Брзеће – Гочманци.

Секундарни туристички центар Брзеће са Гочманцима  предложеним изменама  Плана утврђује се са следећим капацитетима и садржајима:

 • 10.000 туристичких лежаја - 8.000 у Брзећу и 2.000 у Гочманима, са препоруком садржаја и одговарајућом расподелом капацитета на следећи начин: хотели, туристички апартмани, омладински центар (Јуниор), одмаралишта, пансиони/викенд куће, приватан смештај;
 • јавни сервиси и службе у функцији туризма - паркинзи и гараже, трговина, угоститељство, технички сервиси у функцији смештајних, јавних и спортско- рекреативних садржаја, поливалентна сала, уређена етно-зона старих воденица са етно-клубом и еко-клубом, омладински центар са спортским камповима, конгресним садржајима и друго, туристички клуб, туристичка организација, рецепција ТЦ Копаоник и друго;
 • од спортско-рекреативних садржаја предвиђени су: спортско-рекреативни центар са поливалентном спортском салом, соларијумом, отвореним клизалиштем, теренима за мале спортове (мали фудбал/рукомет, кошарка, одбојка, тенис) и спортском клубовима (клизачки, тенис и друго), спортски комплекс омладинског центра (отворени терени за мале спортове и клизалиште) и дисперзовани рекреативно-забавни садржаји организовани у клубовима (сафари, коњички, бициклистички, ски/ролер и друго).
 • У плану се наводи да је алпско скијалиште конципирано као јединствен, повезани систем жичара и ски-стаза, од Ђорђевића, Црне Главе и Криве Реке на северу, до Лисине и Белог Брда на југу, односно од Јошаничке Бање на западу, до Брзећа и Палежа на истоку, на територијама општина Рашка, Брус и Лепосавић.
 • Просторним планом потврђује се планско решење којим се резервише потенцијални коридор кружног пута око границе НП Копаоник у висинској зони од око 1000 до 1200 м н.в., који ће настати повезивањем постојећих шумских, општинских и ДП ИИа реда, а мањим делом изградњом нових деоница. За планирани кружни пут израдиће се одговарајућа техничка и планска документација којом ће се утврдити његова траса.
 • Поред планираног кружног пута мрежа постојећих путева биће употпуњена изградњом нових деоница и то на Јарму, планирана је изградња саобраћајнице до локалитета "Црни јелак" у функцији планираних спортских и туристичких садржаја дужине од око 1,1 км, и од Брзећа/Мрамора до Дубоке/полазиште жичаре "Крчмар" дужине од око 4,5 км.

 

Планирана траса електричне зупчасте-планинске кружне железнице око подручја НП Копаоник, која се највећим делом налази у коридору планираног кружног пута имала би  главне станице у Кривој Реци и Јошаничкој Бањи.

 

 • Реализација кружне железнице са возом на електрични погон око подручја НП Копаоник ће омогућити доступност подручју у свим временским условима, смањење аутомобилског саобраћаја, повезивање села, туристичких насеља и центара са улазима у скијалиште, чиме ће се значајно унапредити кретање преко територије НП "Копаоник" без угрожавања животне средине и природних вредности.
 • У категорији секундарни општински центри планирани су Јошаничка Бања као традиционално насеље и секундарни туристички центар, и Суво Рудиште као нови, специфични високопланински центар у склопу ТЦ Копаоник у општини Рашка и Брзеће као нови секундарни туристички центар у општини Брус.

 

 

Посебни циљеви измена и допуна плана детаљне регулације су следећи:

 • стварање услова за развој широког спектра туристичких делатности, као водеће привредне гране одрживог развоја секундарног туристичког центра у оквируНационалног парка "Копаоник";
 • стварање услова за наставак изградње повезаног система алпског скијалишта (које треба да се развија и у оквиру дела насеља које је у обухвату ове Измене и допуне Плана према планском документу ширег подручја);
 • обезбеђење адекватне заштите животне средине, у складу са режимом заштите ИИИ степена у Националном парку "Копаоник";
 • обезбеђење просторних услова за одговарајућу саобраћајну инфраструктуру - друмску, железничку (електрична зупчаста-планинска кружна железница) и за средства вертикалног транспорта – жичаре, а према смерницама из планске документације ширег подручја;
 • обезбеђење адекватне комуналне, инфраструктурне опремљености простора, ускладу са планираном наменом земљишта.

Рани јавни увид ће трајати до 28. Новембра,  а данас је одржана и Јавна презентација измена и допуна ПГР.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE