Image
Аутор: Natalija

НОВИ КОНКУРС ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

Nov-24-2022  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

На располагању 1,5 милиона динара.

Општина Брус је објавила  Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

За ове намене  Општина Брус је заједно са  Управом  за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије обезбедила 1,5 милиона динара, при чему је за соларне панеле намењено 1,4милиона, а преосталих 100.000 за унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

За меру  која се односи на набавку и уградњу соларних панела  субвенција је  максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, односно 70.000 динара по киловату снаге панела.

 Уградња  електронски регулисаних циркулационих пумпи субвенционише се  50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи.

За  опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално: - 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару - 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте - 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу.

Конкурс је отворен закључно са  08.децембром 2022. године.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE